O platformi

Šampioni svaki dan #SAMPIONISVAKIDAN

Šampioni svaki dan je platforma namenjena svim osobama sa invaliditetom koje se već bave sportom ili bi mogle da se fizički aktiviraju i da kroz sport otkriju u sebi buduće šampione.
Platforma je zamišljena kao izvor znanja i informacija o sportskim aktivnostima koje se odvijaju u okviru Paraolimpijskog komiteta Srbije, drugih organizacija i institucija u Srbiji, kao prostor za inspiraciju pričama uspešnih sportista, ali i mogućnost direktnog učestvovanja u programu Šampioni svaki dan.

Važan deo platforme Šampioni svaki dan predstavlja i direktan poziv da učestvujete u kreiranju društva koje je više otvoreno i okrenuto sportistima i osobama sa invaliditetom koje žele ili se već bave sportom. Program Šampioni svaki dan predstavlja glavni alat okupljanja (šire) zajednice kroz aktivnosti kojima se podstiču ljudi da se aktiviraju i stvaraju promenu tako što mogu da svoje društvene ideje pretvore u prototipe koji rade, da za njih dobiju podršku, znanje, finansiranje i uvežu se s drugima sličnim sebi.

Često postavljana pitanja

Šampioni svaki dan je platforma namenjena svim punoletnim građanima I građankama u Srbiji, a pre svega osobama sam invaliditetom, sportistima, sportskim udruženjima, stručnjacima za pristupačnost, fizičku aktivnost I svim institucijama I organizacijama koje se aktivno bave ili žele da doprinesu povećanju pristupačnosti u sportu I broju osoba sa invaliditetom koje se bave sportom.

Ako vam je važno da se osobe sa invaliditetom bave fizičkim aktivnostima, ostvare svoje potencijale i postanu novi ponos kao što su to već uradili naši paraolimpijski sportisti, Šampioni svaki dan su pravi program za vas!

U Srbiji se trenutno paraolimpijski sportovima bavi u proseku oko 2.000 ljudi, a taj broj bi mogao biti višestruko veći. Osobe sa invaliditetom postižu sjajne rezultate u sportu ako im se za to pruži prilika, a program i platforma Šampioni svaki dan upravo ima za cilj da poveća broj tih prilika i olakša pristup i samo bavljenje sportom, koji služe kao inicijalne kapisle za kasniji ulazak u profesionalni sport i paraolimpijski sport.

Platforma svaki dan nudi sveobuhvatne informacije o bavljenju sportom za osobe sa invaliditetom i paraolimpijskom sportu. Pored zakonskog okvira, tu se nalaze i informacije o pravilima za sportska takmičenja, načinu kvalifikacija i priprema za Paraolimpijske igre, kao i informacije o tome ko i na koji način podržava paraolimpijski sport u Srbiji.
U okviru sekcije Magazin možete naći inspirativne priče, a naš kalendar takmičenja prikazuje sva takmičenja u Srbiji i inostranstvu od značaja za paraolimpijski sport.

Program Šampioni svaki dan je šestomesečni program koji javnim, transparetnim procesom prikuplja ideje u oblasti sportske pristupačnosti, pruža im mentorstvo i podršku, a zatim odabira najbolje ideje koje će dobiti sredstva za realizaciju svojih projekata i rešenja.
U 2017. godini  Šampioni svaki dan podržaće tri najbolje ideje za bolju pristupačnost za bavljenje sportom osoba sa invaliditetom.

Ideje koje se prijavljuju se tiču pristupačnosti u sportu (pristupačnost sportskih lokacija kroz arhitektonska, dizajnerska rešenja za različite invaliditete, događaji, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje), i imaju cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i da im omogući da jasnije podstiču sportiste da se okrenu i paraolimpijskom, odnosno profesionalnom sportu.

Ideje se mogu odnositi na rešenja u svim sportovima OSI, ne samo na paraolimpijske sportove.

Ideje mogu da prijave timovi čiji su članovi svi stariji od 18 godina, bilo da su osobe sa invaliditetom ili ne, jer se kroz uključivanje šire zajednice dobijaju bolja i inkluzivnija rešenja i postiže veća svest o tome da prostor u kome se krećemo i sport nisu dovoljno pristupačni iako je to nešto na čemu svi mi kao zajednica treba da radimo.

Imate ideju kako da sport bude dostupniji osobama s invaliditetom? Hoćete da radite sa mentorima i ekspertima na toj ideji? Prijavite se, možda baš vi budete pobednici programa!

Program Šampioni svaki dan počinje serijom inspiracijskih događaja širom Srbije na kojima želimo da sve zainteresovane informišemo o programu, njegovim fazama, procesu takmičenja i nagrađivanja najboljih ideja.

Nakon događaja inspiracije, otvara se prijava za ideje koja traje do kraja juna meseca. Ideje koje se prijavljuju se tiču pristupačnosti u sportu (pristupačnost sportskih lokacija kroz arhitektonska, dizajnerska rešenja za različite invaliditete, događaji, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje), i imaju cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i da im omogući da jasnije podstiču sportiste da se okrenu i paraolimpijskom, odnosno profesionalnom sportu.

Sve ideje dobijaju podršku tokom leta, a zatim se javnim glasanjem bira najboljih pet ideja, koje dolaze na dvodnevni hakaton na kome u intenzivnom radu s mentorima iz oblasti sporta, paraolimpijzma, pristupačnosti dolazimo do prototipa rešenja i projekata.

Žiri glasanjem bira najbolje tri inicijative koje dobijaju sredstva za realizaciju.

Program Šampioni svaki dan ima jasne ciljeve i vrlo definisanu ciljnu grupu.
Iako je program otvoren za osobe sa invaliditetom, sportiste, udruženja, institucije, sportska društva, odnosno i za pravna i za fizička lica, on je fokusiran isključivo na pitanje pristupačnosti u sportu I jačanje paraolimpijskog sporta.

Tokom juna meseca 2017. godine na platformi Šampioni svaki dan biće otvoren jednostavan formular. Popunjavanjem formulara prijavljujete svoju ideju za program i takmičenje Šampioni svaki dan?

Niko ne poznaje bolje problem osoba i sportista sa invaliditetom od njih samih, kao i njihovih kolega iz oblast sporta, stručnjaka i stručnjakinja za pristupačnost i rad sa osobama s invaliditetom. Zato će upravo oni biti vaši mentori. Već početkom juna meseca predstavićemo mentore

Možeš poslati mejl na kontakt@sampionisvakidan.rs i naš tim će ti pomoći da dobiješ odgovor na sva pitanja ili nedoumice.